Ekonomi och företag

Vad är en revisor?

Revisorn är en person som har till uppgift att granska redovisningen för ett företag eller en organisation. Anlitar du en revisor Borlänge så ska den personen se till att granska de ekonomiska förhållandena i ditt företag. Revisorn har som uppgift att göra en revision, alltså att självständigt granska och uttala sig om hur förhållandena ser ut i verksamheten. Det sker genom en så kallad revisionsberättelse. I en sådan ska en redovisningskonsult konstatera om din bokföring går att lita på samt intyga om att den är uppställd helt enligt de krav som anges i lagen samt i enlighet med den praxis som finns i branschen.

Vad är en revision?

Du som har ett företag måste se till att bokföringen sker korrekt. Anlitar du en revisor i Borlänge så kan du få hjälp med hur du ska göra. Revisionen i sig är en slags kvalitetssäkring kan man säga och det av den information du som näringsidkare lämnar om företagets ekonomiska förhållanden. Det i samband med din årsredovisning. Tack vare det så blir det ett bra förtroende mellan dig och andra intressenter. Dessa intressenter kan vara leverantörer, kunder och finansiärer så väl som myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten.

Utbildning och auktorisation av revisorer

I stort sett vem som vill det kan utge sig att vara en revisor. En auktoriserad och godkänd revisor har dock sin titel skyddad enligt revisorslagen. Det är Revisorsnämnden (RN) som i Sverige ansvarar för dels auktorisation av revisorer, dels registrering av revisionsbolag. Den som vill bli en auktoriserad revisor måste uppfylla vissa krav. Bland annat ska han eller hon ha en ekonomie kandidatexamen om 180 högskolepoäng så väl som haft en tre år lång kvalificerad praktik samt en revisorsexamen hos RN.

Måste man ha en revisor?

I vissa fall finns det en så kallad revisorsplikt. Kravet på att ha en revisor beror helt på ditt bolags storlek samt vad det är för juridisk form på den. Att anlita en revisor i Borlänge är ofta ett måste om du har ett större aktiebolag till exempel. Den lagstadgade plikten på att ha en revisor som fanns för mindre bolag, oavsett om det var kommanditbolag, aktiebolag eller handelsbolag i Sverige avskaffades dock 2010. Andra som har krav på att ha en revisor är ekonomiska föreningar, samt ideella ideella föreningar som måste bokföra på grund av näringsverksamhet. Dock är det fullt tillåtet att anlita en revisor eller en redovisningsbyrå om du känner att du vill ha det inom din verksamhet oavsett företagsform.