Ekonomi och företag

Ger din inkomstförsäkring tillräcklig trygghet?

Ger din inkomstförsäkring tillräcklig trygghet?

Eftersom A-kassan har ett tak för hur stort belopp de kan betala ut per månad behöver stora delar av befolkningen en inkomstförsäkring. Med försäkringen skapas en säkerhet för att 80 % av lönen ges vid arbetslöshet. Men det är viktigt att kontrollera försäkringen och dess villkor. De tre punkter som bör kontrolleras är:

  • Hur högt belopp kan betalas per månad?
  • Under hur många dagar ges betalning?
  • Finns tillägg som förbättrar villkoren?

Hur högt belopp kan betalas per månad?

För personer med 30 – 40 000 kr i månaden är det mycket sällan problem att få full ersättning. Maxnivåerna brukar istället vara kring 60 – 100 000 kr. De med lön på dessa nivåer bör alltså kontrollera högsta möjliga månadsbetalning från den inkomstförsäkring de har. Har de en försäkring som max ger 60 000 kr medan deras månadslön är 80 000 kr bör annan försäkring, eller tillägg, tecknas. Du hittar bra information kring detta på crediwizz.com.

Under hur många dagar ges betalning?

Det är stor skillnad om en inkomstförsäkring ger ersättning i 120 dagar eller 300 dagar. Men det är många som har denna försäkring som inte är medveten om hur länge den räcker.

Försäkringen kan alltså ge ett tillägg till A-kassan så att personen får 80 % av sin lön. Detta upp till det antal dagar som anges i avtalet. Som försäkringstagare innebär det en ekonomisk trygghet och ju fler dagar desto bättre.

Finns tilläggs som förbättrar villkoren?

Det är mycket vanligt att förhöjt månadsbelopp eller fler ersättningsdagar går att få via olika tillägg. Upplevs 120 dagar för lite kanske ett tillägg kan tecknas som ger 80 dagar extra. Är 50 000 kr för lågt belopp kanske ett tillägg kan tecknas som ger 40 000 kr extra.

I vissa fall är det ett tillägg per förbättring – dvs. ett för dagar och ett för lönenivån. I andra fall är det ett enda tillägg som förbättrar bägge punkterna på en gång.

Inkomstförsäkring via facket – eller privat?

De flesta fackförbund ger sina medlemmar en inkomstförsäkring i medlemskapet. Det innebär att alla omfattas av försäkringen oavsett lönenivå eller anställning. Däremot betalas enbart pengar ut om inte A-kassans ersättning når upp till 80 % av lönenivån.

Däremot kan dessa försäkringar ändå kompletteras med privat inkomstförsäkring. Detta framförallt för att kunna skapa ytterligare förbättrade villkor. För de som inte är med i facket är privat försäkring enda alternativet.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *