Ekonomi och företag

Preffar för att säkra ekonomin

Vanliga aktier kallas ofta för stamaktier. De påverkas helt och hållet av bolagens vinstutveckling. Men preferensaktier eller så kallade preffar är en annan sorts aktie. Kursen påverkas här inte riktigt lika mycket av vinstutvecklingen i företaget. Däremot ger de inte möjlighet till några utdelningshöjningar. Det som talar mest för att du kanske vill ha preffar i stället för vanliga aktier är att de ger en stabil utdelning. Oftast är det utdelning varje kvartal men är du nyfiken på att räkna ut din direkta avkastning kan du dela summan av de den årliga utdelningen med din aktiekurs. Sist men inte minst kommer det bästa av allt. Preferensaktier får utdelning före stamaktierna.

Risker och vinster med preffar

Det enda helt säkra du bör ha koll på när det gäller aktier är att det är ett riskområde. Alla som satsar på en aktie oavsett om det är preffar eller stammar får vara beredd på att vad som helst kan hända. Det är viktigt att du har läst på om företaget innan du satsar dina pengar och chansar på att förbättra din ekonomi på det här sättet. Lika viktigt är det att förstå att du ger sig i kast med något som kan ge stora vinster lika väl som förluster. Du tar nämligen en risk och ju högre risk en aktie har desto högre vinstutdelning kan det bli. Så det ena hänger intimt ihop med det andra. Bolagen måste prioritera preffar och ger dem utdelning före de som har stamaktier. Säkrast går först skulle man kunna säga. Lite som att ha obligationer i ett företag.

Durationen är för evigt hos preffar

Preferensaktier har inget datum när de tar slut eller upphör utan de löper på i all evighet, år efter år. Eftersom preffar på detta sätt har en löptid, så kallad duration, som i princip är evig blir de också mycket känsliga för räntan. Den svänger ju som bekant ibland på ett sätt som är svårt att förutspå. Det som kan hända är att ett bolag eller ett bolags styrelse kan få för sig att de ska lösa in alla preffarna till inlösenkursen. Det är inte alltid till din förmån och du kan inget annat göra än att foga dig inför beslutet. Viktigt att ha koll på för dig som vill satsa på preffar är att de ger mindre rösträtt än en stamaktie och att alla kreditgivare går före alla aktieägare oavsett typ av aktieinnehav.