Ekonomi och företag

Advisor PPM

Många unga har inte för vana att ägna några tankar åt pensionen. Det är i vanliga fall en insikt som uppstår när man närmar sig pensionsåldern. Fondförvaltare som Advisor kan bland intresserade se hur allt yngre börjar intressera sig för pension. Över tid kan det visa sig otroligt viktigt! Det blir mer påtaglig och man börjar se helheten. Livet har varit en resa genom tiden, och här har du nu kommit ut på andra sidan med all din kompetens och alla erfarenheter. Livet är en serie förlopp och skeenden som förändrar och utvecklar oss hela tiden. Du som står här idag är inte densamma som klev ut i arbetslivet som ung. Du har förändrats och världen har förändrats men ingenting utav det du har varit med om kommer att falla i glömska.

I dessa tider är pensionen ett hett samtalsämne. Inte minst för att vi står mitt i en omfattande generationsväxling. Det handlar inte bara om att det är den äldre generationen som kliver av arbetsmarknaden till förmån för de yngre. Det råder delade meningar om huruvida dagens pensionssystem är fördelaktigt för någon part. Det unga som står redo för arbetsmarknaden får till stor del stå kvar på sidolinje för att marknaden inte riktigt vill släppa taget. De äldres kompetens inom de klassiska yrkesrollerna är alldeles för värdefull. Att lära upp någon för att fylla ut ett tomrum som lämnats av en individ med många års erfarenhet, det är inte en lätt uppgift.

Men hur ska man göra för att det ska bli en sund växling mellan generationerna? Vilka möjligheter finns det? Idag erbjuds pensionärer möjligheten att fortsätta arbeta efter 65, och det är naturligtvis fördelaktigt för de som är lite rastlösa och inte riktigt klarar av att spendera dagarna på sjön med fiskespöt i handen eller att ligga på en solstol på en strand vid det blå havet.

Problemet som uppstår är att den yngre generationen inte kan mäta sig med den kompetens som vilar hos en person som har jobbat i 20, 30 eller 40 år. Företag och förmedlingstjänster erbjuder pensionärer att fortsätta arbeta under samma premisser som en deltidsanställd tjugoåring. Det skapar en intressekonflikt i samhället när arbetsmarknaden är så pressad som den är.

Den gyllene balansen

Hela pensionspotten i det svenska systemet är uppbyggt av en kassa som ska betala sig själv så att säga. Med det menas att den yngre generationen betalar pensionärerna med sina skattemedel i realtid. På det här sättet ska regeringens pensionsavsättning gå +/- 0. Det råder delade meningar kring det faktum att pensionen är alldeles för låg för att det ska gå att klara sig idag. Problematiken uppstår när medelåldern i Sverige ökar och balansen mellan gamla och unga rubbas. Det tidigare så pålitliga systemet där de yngre betalar för de äldre fungerar allt sämre, och på sikt kommer problemet att bli minst sagt svårhanterligt.

En inblick från Advisor.se

Såsom det ser ut enligt Advisor PPMs hemsida, Advisor.se, krävs fördjupad kunskap inom pensionssparandet för att man över huvud taget ska gå runt med sin pension. Det ligger i premiepensionen där man själv kan välja vilka fonder man vill spara i. Med kunskap och förståelse kan man komma långt, och nu är det dags att du också få veta det du behöver för att ditt pensionssparande ska bli optimalt! Genom att tidigt ta tag i frågor som fondförvaltning och tjänstepension, kan man vinna stort. En sanning allt fler uppmärksammar i vardagen.

Går det att återställa den gyllene balansen?

I Sverige finns det idag strax under 2 miljoner pensionärer äldre än 65. Av de är det nästan en halv miljon som tar ut någon form av lön från förvärvsarbete. Det betyder att nästan 25% av Sveriges pensionärer fortsätter att jobba. För att kunna fylla kvoten av det underskottet av unga måste skattepengarna fyllas på någonstans för att pensionspotten ska gå ihop.

En lösning för att återställa den rubbade balansen har varit att etablera en ökad invandring. Sverige fyller på med människor som betalar skatt, yngre människor, och därav kan vi hålla det gamla systemet flytande. Det råder naturligtvis tvivel kring huruvida det kommer att gå att upprätthålla denna lösning, men det slår hål på påståendet att invandringen skulle ha en negativ påverkan på pensionspengarna.

Behöver Sverige ett nytt pensionssystem?

Det finns de som sätter hoppet till medborgarlönen – en form av ersättning som ska råda istället för bidrag och socialförsäkringar – och i detta nu pågår pilotförsök på flera håll i världen, bland annat i Finland, Brasilien och Nederländerna. Då ungdomar generellt sett inte börjar jobba förrän mycket senare jämfört med för hundra år sedan har man börjat titta på en höjning av pensionsåldrarna för att dagens pensionärer ska kunna leva ett drägligt liv på ålderns höst. Frågan är emellertid om det inte är så att Sverige behöver ett helt nytt system. Det är där medborgarlönen kommer in i bilden, och det återstår att se hur den fungerar i länderna där man har påbörjat pilotförsök.