Ekonomi och företag

Utbildning till löneadministratör

Om inte lönehanteringen på ett företag är kvalitetssäkrat uppstår det många gånger irritation i personalgruppen. I värsta fall kan det leda till så stora problem så att det blir en fråga för fackliga förhandlingar eller går vidare till arbetsdomstolen. Det här har de flesta företag och arbetsgivare insett så efterfrågan på personer som är kunniga inom löneadministration är stor.

Om du ska trivas med att arbeta med löner behöver du vara social i mötet med arbetsgivare och medarbetare. Du behöver ha en analytisk förmåga för att sätta in varje frågeställning i sitt specifika regelverk. Självklart gillar du att arbeta med siffror och är noggrann för att undvika misstag av olika slag. Som löneadministratör får du en nyckelroll inom företaget. Man brukar ibland säga att alla lagar och regler som rör arbetsrätt sammanstrålar på lönehanterarens bord

Vilken utbildning krävs för att arbeta inom löneadministration?

En bra grund är Gymnasieskolans Handels-och administrationsprogram med inriktning på Administrativ service. Ett annat program som ger bra baskunskaper är Ekonomiprogrammet med inriktning på Ekonomi. Det går att få en anställning direkt efter gymnasiet, men en påbyggnadsutbildning breddar din kompetens ökar din anställningsbarhet.

Aktuella utbildningar finns inom den kommunala vuxenutbildningen, Komvux men också inom Yrkeshögskolan. Det finns även en rad privata aktörer som erbjuder liknande utbildningar.
Utbildningarna är 1-2 år långa och ser lite olika ut.

Här gäller det att göra noggranna jämförelser kring antagningskrav och innehåll i utbildningen. Titta särskilt på hur den praktiska tillämpningen är upplagd. Ju mer av utbildningen som är förlagd ute på ett företag desto bättre förankring i verkliga frågeställningar får du. Ger du ett positivt intryck under dina praktikperioder ökar chansen till anställning efter utbildningen.

Utbildningar inom Yrkeshögskolan får endast starta i områden där arbetsmarknaden just för tillfället har stora behov att anställa personer med kunskap inom löneadministration. Det gör att efterfrågan på din kompetens är säkrad.
Däremot kan det vara så att utbildningen flyttar från ort till ort beroende på hur behovet ser ut. Du måste därför vara beredd att studera på annan ort

Vägar vidare

Med goda kunskaper inom löneadministration kan du gå vidare till att arbeta som lönekonsult. Du arbetar då med samma frågor som tidigare men kan även inrikta dig på HR-frågor och rådgivning åt andra arbetsgivare och administratörer.