Ekonomi och företag

Kan ett nystartat företag teckna checkkredit?

En checkkredit är en flexibel kredit som både utnyttjas och återbetalas helt automatiskt. När det inte finns likvida medel på företagskontot täcker krediten upp och när det kommer in pengar regleras den. Är den möjlig att teckna checkkredit som nystartat företag? Ja, men det kan krävas personlig borgen.

Färre kreditgivare vill ge kredit

Ett nystartat företag har generellt svårt att få lån och krediter beviljade. Detta utifrån att många banker vill se årsomsättning, resultat, balansräkning och nyckeltal innan lån kan beviljas. En av de svenska storbankerna har exempelvis krav på att checkkrediten ”max får vara 10 % av årsinkomsten”. Men finns ingen årsinkomst kan därmed ingen kredit heller ges.

Öka chanserna med personlig borgen

Om en enskild firma önskar teckna en kredit blir personen per automatik personligt betalningsansvarig. Detta då enskild firma inte är en unik juridisk person – utan samma som ägaren. Ska ett nystartat aktiebolag teckna en kredit krävs generellt att någon av ägarna går i personlig borgen. Genom att detta sker får långivaren större säkerhet och kan bevilja krediten. Skulle företaget inte betala kan kravet istället ställas mot denna person. Det är därför som även kreditupplysning sker på den person som går i personlig borgen.

Så fungerar checkkredit

En checkkredit är kopplat till företagskontot och utnyttjas automatiskt om kontot belastas med uttag som inte täcks av innevarande medel. Finns det 5 000 kr på kontot och en betalning sker på 7 000 kr kommer alltså 2 000 kr av checkkrediten att utnyttjas. Från den dagen uppstår det räntekostnad. Tre veckor senare betalar en kund in 9 000 kr till kontot. Först kommer de 2 000 kr dras som utnyttjats av krediten. Utöver det dras även den ränta som uppstått. Resterande summa kommer att synas på företagskontot.

Fördelar med checkkredit som nystartat företag

  • Användas vid varuinköp
    För ett nystartat företag kan det vara svårt att ligga ute med de summor som krävs vid inköp av material eller varor. I detta fall kan checkkrediten utnyttjas för som en enkel och flexibel kredit som utnyttjas under någon månad.

  • När behovet är oklart
    När ett lån tecknas behöver företagaren veta vilken summa som behövs. Därefter betalas ränta på hela beloppet. Med ett nystartat företag kan det däremot vara svårt att hur stor summa som behövs eller exakt när. Eftersom ränta enbart betalas när krediten utnyttjas kan den finnas som ”backup” till den dagen som pengar behövs.