Ekonomi och företag

Att spara till barnen

Att spara till sina barn är nog de flesta föräldrars mål för att kunna ge dem en god start i livet.  Många av oss är dock osäkra på hur man kan göra det på bästa sätt. Här följer några förslag på ett långsiktigt sparande som ger en bra avkastning och utan att du behöver lägga ner allt för mycket tid.

Något att ha i bakhuvudet när du sparar till barnen är att ju längre fram i tiden målet ligger desto större andel aktiefonder bör ingå i sparandet. Sparande som kan behöva användas inom några år bör istället innehålla en större andel räntor.

Att spara i fonder är ett alternativ som kan passa då du ska spara långsiktigt. Tänk på detta då:

  1. Pengarna ska ligga orörda i minst 5 till 10 år. Helst längre, annars är risken för hög på kort sikt.
  2. Att du har pengar som kommer investeras på månatlig basis
  3. Fonder är ett bra alternativ om du inte är insatt i köpa och sälja, men ändå vill ha en god avkastning
  4. En målavkastning bör ligga runt 8 % i genomsnitt över perioden.

Risk

Här gäller det att du funderar vilken nivå du vill lägga ditt sparande på. Rent generellt brukar aktiefonder ge större avkastning än räntefonder om sparar över längre perioder. Över korta perioder är däremot risken större att aktiefonder minskar i värde, vilket är mycket mer ovanligt för räntefonder. Det finns också blandfonder som består av både aktier och räntor.

Priser

Tänk på att vara prismedveten. Det innebär att du bör kolla upp avgifter för fonden och vad avkastningen blir. Avkastningen ligger i framtiden och är okänd. Men även om det är framtiden som vi är mest intresserade av så bör man tänka på att historiken ändå ger värdefull information om hur fonden har lyckats hittills. Du bör vara medveten om att avgifterna alltid är bortdragna när avkastningen visas. Ett tips när du sparar till barnen är att börja månadsspara i billiga indexfonder med avgifter under 0.4 %.

Rör inte pengarna

Det sista steget är att låta pengarna vara kvar på kontot över ett par år och inte röra dem alls. Det här är det viktigaste steget av alla. Många av riskerna i ett långsiktigt sparande blir mindre av att man låter pengarna arbeta. Rent historiskt kan man se att sannolikheten för ett gott utfall ökar en hel del för varje år man låter pengarna arbeta vara i fred.