Ekonomi och företag

Välja billån

Det finns två alternativ när ett billån ska tecknas. Första alternativet är att billånet tecknas hos återförsäljaren av bilen vilket oftast innebär att bilen är säkerhet för lånet. Detta kan enbart göras på relativt nya bilar. Det andra alternativet är att ett billån tecknas hos en bank/kreditgivare varpå pengarna används för att betala inköpet. Jämförs räntorna på dessa alternativ brukar lånet med viss säkerhet ge lite lägre ränta. Men det många missar är att billån med säkerhet innebär en rad begränsningar.

Vilka krav?

För det första handlar det om lånebeloppet. När ett lån tecknas med säkerhet i Sverige så finns regler som säger att belåningen inte får vara 100%. Det vanligaste är därmed att bilhandlarna kräver att 20% av priset måste betalas kontant.
För det andra begränsas säkerheten valbar amorteringstid. Det är vanligt att billånet i detta fall måste vara återbetalt innan bilen är exempelvis 12 år. Orsaken är att bilen är säkerhet för billånet och att värdet på bilen sjunker över tid. Om en bil köps som är 4 år gammal innebär det alltså att längst amorteringstid som kan erbjudas är 8 år. Det kan jämföras med 15år som är längsta tiden för ett lån utan säkerhet.

För det tredje är lånet knutet till bilen. En person som har ett billån där bilen är säkerhet måste lösa lånet direkt om bilen skrotas eller säljs. Lånevillkoren innebär ju att bilen ska vara säkerhet och finns ingen säkerhet så kan inte lånet heller bibehållas.

För det fjärde skapar billånet ett krav på helförsäkring. Det är inte alltid detta krav finns men generellt krävs det att bilägaren har helförsäkring på bilen om den ska kunna användas som säkerhet. Den som köper en väldigt billig bil kan därmed uppleva det onödigt att tvingas behöva ha helförsäkring. Även här handlar det om att säkerheten verkligen ska vara en säkerhet. Med helförsäkring minskas risken att bilens värde drastiskt faller efter en olycka, kollision eller liknande. För det femte begränsar dessa billån lånebeloppet. Många kreditgivare erbjuder billån (med säkerhet) enbart från 20 000 kr eller 30 000 kr. Det kan jämföras med andra billån där det går att låna ner till 5 000 kr.

De ovan nämnda begränsningarna gäller inte om billånet tecknas utan säkerhet. Ytterligare information om billån finns här.