Ekonomi och företag

Löner till sjuksköterskor – statistik och jämförelser

Löner till sjuksköterskor är en het debatt som pågått i många år. Många menar att vårdpersonal drar ett tungt lass utan att få tillräckligt mycket lön för mödan. Långa och tunga arbetsdagar är inget ovanligt – men hur mycket tjänar egentligen en sjuksköterska?

Löner till sjuksköterskor i Sverige

Debatten om löner till sjuksköterskor är som sagt en het debatt som pågått under många år. Det är ett slitsamt jobb med stundvis mycket ansvar och många menar att lönerna borde vara betydligt högre.

Enligt SCB tjänar en grundutbildad sjuksköterska i snitt ca 39 000 kronor i månaden (år 2021). Det finns förstås många saker som avgör lönen – bland annat om arbetet utförs i privat eller offentlig sektor samt i vilken region. Andra saker som påverkar är ålder och erfarenhet.

Löner i Norge

Löner till sjuksköterskor är något högre i Norge än i Sverige – där ligger genomsnittet på ca 47 000 kronor i månaden för grundutbildade. Även här kan det förstås variera beroende på ålder, erfarenhet och annat men det är inte ovanligt att svenska sjuksköterskor söker sig till Norge för att arbeta, just för att lönen är högre där.

Tre sätt att tjäna mer

Ett sätt att tjäna mer som sjuksköterska är att ta på sig extrapass – bäst betalt är det förstås på kvällar, helger och storhelger, så som midsommar, jul och nyår. Den som redan jobbar heltid kanske inte känner sig så manad att göra detta men det kan vara ett bra sätt att få extra pengar på kontot för den som arbetar deltid. Det är ofta brist på sjuksköterskor och för den som vill jobba mer brukar det sällan vara ett problem.

Ett annat sätt till högre lön är att läsa in en specialistkompetens. Förvisso krävs en period i skolbänken men därefter finns möjlighet att tjäna några tusen mer i månaden. Enligt SCB ser genomsnittliga löner till sjuksköterskor med specialistkompetens ut så här:

  • Intensivvård – 44 600
  • Ambulans – 41 300
  • Operation – 43 000

Ett tredje alternativ som kan ge högre löner till sjuksköterskor är att arbeta via ett bemanningsföretag. Här är det ofta avgörande att kunna hoppa in på olika platser med kort varsel – vilket är en av anledningarna till att lönerna är något högre. Det ger inte samma trygghet som en vanlig anställning men många gillar flexibiliteten som det medför.