Ekonomi och företag

Jämför billån för att få låg ränta på ditt fordonslån

Ska du köpa en ny bil? Du kan då välja att finansiera ditt bilköp på något av flera olika sätt. Det finns skillnader mellan alla de olika sätten. I de flesta fall behöver du dock lägga en kontantinsats och sedan göra månatliga betalningar. Det vanligaste är dock att man jämför billån och sedan betalar av på lånet i några års tid. Här berättar vi vad du bör tänka på när du gör en sådan jämförelse!

Faktorer att ha i åtanke när du jämför billån

När du jämför billån från olika långivare är det viktigt att göra en rättvis jämförelse. Du bör därmed inte stirra dig blind på en enskild faktor såsom ränta eller uppläggningsavgift. Dessa är några av de faktorer som du bör ta med i din helhetsbedömning:

  • Ränta. Räntan är en kostnad som är förknippad med ett fordonslån och som du betalar varje månad i samband med amorteringen. Detta är en av de viktigaste faktorerna att väga in i ditt beslut när du gör en jämförelse. Räntan är nämligen ofta den högsta kostnaden för ett lån utöver själva amorteringen.
  • Fast eller rörlig ränta. En annan sak som du bör tänka på är att räntan kan vara antingen fast eller rörlig. Om den är fast betalar du samma ränta under hela återbetalningstiden för lånet. En rörlig ränta kan istället variera med tiden och såväl stiga som sjunka.
  • Avgifter. Det kan finnas flera olika avgifter för ett fordonslån. Några exempel på sådana är uppläggningsavgift och dröjsmålsränta. Dessa kan tyckas vara obetydliga men de blir ofta påtagliga under loppet av lånets sammanlagda återbetalningstid. Därför bör du ta hänsyn till dem när du gör en jämförelse av fordonslån.
  • Återbetalningstid. Återbetalningstiden är den tidsperiod under vilken du ska återbetala ditt lån. Även detta är en viktig faktor att ta hänsyn till när du jämför billån. Olika långivare har nämligen ett varierande spann för återbetalningstid som du kan välja mellan. Om du betalar av lånet under en längre tid blir den månatliga kostnaden lägre. Å andra sidan blir den totala kostnaden för lånet lägre om du betalar av det under en kortare tid.