Ekonomi och företag

Hantera vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnaden för barnen uppstår en vårdnadstvist. Det är en rättslig process som kan bli ganska långdragen. Det är inte sällan det dyker upp nya hinder längs vägen innan vårdnadstvisten är över. Självklart är det påfrestande för alla inblandade, inte minst för barnen. Tyvärr är vårdnadstvist inte så ovanligt. Många väljer att gå skilda vägar och varje år avgörs tusentals tvistemål i rätten. Hur jobbigt det än kan verka finns det ett antal konkreta råd att ta till sig för att underlätta processen.

1. Acceptera konflikten

Vi är många som vant oss att kompromissa och undvika konflikter. Det kan vara användbart i många situationer men om du hamnat i en vårdnadstvist är det kontraproduktivt. Du har en öppen konflikt med din förra partner och det finns alltid en risk att du förlorar slaget. Det handlar om något som är oerhört viktigt: dina barn. Om du försöker undvika konflikten kan det leda till att du förlorar. Acceptera därför konflikten och fundera på hur du kan öka dina chanser att närma dig tvisten på ett konstruktivt sätt för alla parter som är del i uppgörelsen.

2. Sätt gränser

Det kan vara lätt att förlora sig själv i en konflikt. Inte sällan förknippas vårdnadstvisten med en livskris. Därför underlättar det om du sätter upp tydliga gränser gentemot alla inblandade. Tänk över din situation och visa för din förra partner att du är en självständig, ansvarstagande och mogen vuxen människa. För barnen är det viktigt att de kan känna förtroende och tillit till dig som förälder. Att du kan sätta tydliga gränser är även viktigt för dig själv och din självrespekt. Det handlar för den sakens skull inte om att överdriva. Snarare handlar det om att vara rättvis och tydlig.

3. Anlita ett proffs

Om du har möjlighet att anlita en bra jurist eller advokat inom familjerätt kan du spara mycket svett och tårar. Troligtvis är det första gången du genomgår en vårdnadstvist, eller en rättsprocess över huvud taget. Ett proffs inom juristtjänster känner redan till terrängen väl och vet vilka hinder som kan uppstå. Det kan vara nog så jobbigt att handskas med dina egna känslor och relationen till barnen. Därför är det klokt att anlita någon som kan axla det juridiska arbetet och konfrontera din förra partner.

4. Stå på dig!

I en konflikt polariseras åsikterna och gråskalan försvinner. Det kan hända att du fördöms av din omgivning. Rykten sprids och dörrar stängs. Det innebär inte att omgivningen har rätt. Du är mitt uppe i en process vars utgång ännu inte är säker. Kanske är det du som får rätt i slutändan. Därför bör du stå på dig och lyssna inte på din omgivning.

5. Prioritera rätt

Dina barn är det viktigaste du har. Ta hand om dem och tänk på din relation till dem. Prata med barnen, umgås med dem. Det handlar inte om att smutskasta din förra partner utan om att visa för barnen att du är en bra förälder. Tänk också på att du är en människa med känslor och behov. Ta hjälp av vänner och släktingar. Sitt inte ensam och grubbla. Försök istället att träffa människor som du känner dig trygg med och som kan fungera som stöd.