Ekonomi och företag

Fördelaktigt banklån

Fördelaktigt banklån

Bland de många låneformer som omnämns i press och nyheter finns det variationer som är svåra att bortse ifrån. Vad man skall ha lånet till är ofta av betydelse för vilka villkor som kommer att gälla. Ett bostadslån har ofta betydligt lägre kostnad procentuellt sett än privatlån. Orsakerna till detta rör vanligtvis bankens bedömning av risk. De lån som bär en säkerhet för utlånaren beläggs sällan med räntor i de högre skikt som smslån eller andra krediter tenderar att få. Säkerheten är i mångt och mycket förklaringen. Skulle låntagaren av någon anledning inte betala har banken möjlighet att sälja huset till marknadspris för att ur denna betalning ta sin del av lånet. Övriga pengar behåller naturligtvis låntagaren. Ett lån som inte har någon säkerhet innebär att man kan använda legala åtgärder för att driva in skulden. Inkasso och Kronofogdemyndigheten t.ex.

Den som har många skulder till flera kreditgivare kan stå utan möjlighet att betala flera av dessa varför risken att inte få sina pengar är större. Därför har man en hög ränta som täcker för sådana fall. Vidare ställs höga krav på låntagares finanser när det rör sig om bostadslån. Den som beviljas lån anses ofta ha lägre risk vilket bidrar till differensen i kostnad för det lån som efterfrågas.

Välja bank

För att hitta den långivare som har bäst villkor är en jämförelse någonting värt att fundera över. Det kan finnas stora diskrepanser avseende fasta avgifter och räntor. Väljer man att använda sig av en webbplats som jämför banker kan man snabbt få en bild över vilka som är av intresse och vilka man skall undvika. Det finns ett flertal webbplatser som sysslar med prisjämförelser och lån är en inriktning som har stor frekvens aktörer. Det krävs en viss insats för att hitta bra möjligheter på lån men för den som lägger arbete bakom valet av bank kan det innebära att man sparar en del av pengarna.

Det finns åtskilliga krav på de företag som jobbar med bankverksamhet i Sverige. Det faktum att man är bank innebär att finansinspektionen tittat på verksamheten och kommit fram till att verksamheten bedrivs tillräckligt bra. Dock kan man aldrig vara säker på att en verksamhet håller om den är ny och i en utsatt marknad. Det är fullt möjligt att ett kreditföretag köps av en större verksamhet i samma bransch. Lånet skall dock fortsätta med de villkor som fanns när man tecknade detsamma.